Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2014:

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w 2014 roku:

1. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, osiągnął:

IV kwartał:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,07 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 98,02 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

III kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,04 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 54,30 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

II kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,08 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 210,05 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

I kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 227,04 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o. o., osiągnął:

 

IV kwartał:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 20,64 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 54,24 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

III kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 18,30 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 14,00 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

 

3. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., osiągnął:

 

IV kwartał:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,2 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 10,6 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

III kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,1 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 38,3 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

II kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,1 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 0 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, osiągnął:

 

 

III kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,2 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 0 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

 

II kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,4 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 0 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

4. Adam Bielas Czystopol, osiągnął:

 

IV kwartał:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,21 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 45 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

III kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0,54 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29,4 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 %.

 

II kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 1,1 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 30,7 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

I kwartał:

 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0 %,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 29,2 %,

 

-poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %.

 

 

 

Anna Nowaczek

 

 

 

Anna Nowaczek
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x