Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

OSP

 

 

OSP w Chęcinach

      Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach została założona 14 marca 1901 roku. Pierwszym prezesem został ks. Czesław Rydzewski. W latach 1905-08 władze carskie zawiesiły działalność straży za udział strażaków w antycarskich wystąpieniach.
W 1920r straż chęcińska zaangażowała się w akcje niesienia pomocy walczącym o Górny Śląsk i wypłatą 627 marek wsparto powstańców oraz przyszły plebiscyt. W latach 1917-1925 sekretarzem straży był osobisty przyjaciel Józefa Piłsudzkiego              płk. dr. Józef Bellert. W 1939 strażacy brali czynny udział w obronie kraju, a w latach okupacji w większości byli członkami AK. W 1941 roku hitlerowcy przygotowali się do konfiskaty dzwonów z Kościoła św. Bartłomieja. Wówczas strażacy w ramach ratowania przekazali okupantowi swoje hełmy mosiężne. Hitlerowcy zrezygnowali z konfiskaty dzwonów, a strażakom przekazali hełmy niemieckie. W latach 1908-1970 w straży działała orkiestra dęta, która została rozwiązana za odmowę grania na pochodzie z okazji 1 maja. Sztandar Strażacki ufundowali mieszkańcy Chęcin w 1946 roku. Wykonały go chęcińskie Siostry Bernardynki. Na jednej stronie płatu sztandaru znajduje się wizerunek Matki Boskiej, a na drugiej Świętego Floriana.
      W latach powojennych ówczesne władze zabraniały prezentowania sztandaru w miejscach publicznych, a zwłaszcza podczas uroczystości państwowych. Początkowo sztandar był przechowywany w kościele parafialnym w Chęcinach. Proboszcz chęciński, ksiądz Stanisław Machowski, obawiając się represji, poprosił OSP o zabranie sztandaru z świątyni. Lata 70. i 80. to stagnacja w straży. Władze chciały straż w Chęcinach zlikwidować ze względów politycznych, ale jednostka przetrwała ten trudny okres swoich dziejów. W roku 1995 został wybrany zarząd, który zaczął OSP dźwigać z zapaści. Przeniesiono remizę do adaptowanego budynku i zakupiono samochód Star 244 RS. W 1997 r. włączono straż do KSRG. W 2001 r. uroczyście obchodzono 100 lecie istnienia jednostki. Jednostka prężnie się rozwija i bierze udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Co roku udaje się zakupić nowy sprzęt, co pozawala działać jeszcze bardziej efektywnie.  W roku 2009 została zrealizowana kolejna duża inwestycja, która przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy. Został zakupiony nowy samochód do ratownictwa technicznego marki Renault Master.

Źródło: http://www.ospcheciny.cba.pl/historia.html

 

 

- ospcheciny_(6).jpg  - ospcheciny_(2).jpg   - ospcheciny_(1).jpg 

 - ospcheciny_(4).jpg- ospcheciny_(3).jpg  - ospcheciny_(5).jpg

 

OSP w Wolicy

 

Skrócona historia Wolicy od 1936 roku:

 • 1508 r. – rejestr poborowy – pierwsze wzmianki o Wolicy (Wola)

 • 1540 r. – pierwsze informacje o młynie na Czarnej Nidzie

 • 1642 r. – pierwszy właściciel Wolicy Mikołaj Oraczewski

 • 1870 – 1880 r. - wieś liczy 17 osadników, 1 dom murowany, 9 drewnianych, ziemianin Krajewski buduje dwa piece do wypału wapna, otworzony zostaje również kamieniołom

 • 1885 – 1907 r. - powstaje linia kolejowa z dworcem „Chęciny”, funkcjonuje młyn wodny

 • 1907 r. - inżynier Joachim Hempel (późniejszy senator sejmu II RP) zakupuje od Krajewskiego zakład wraz z majątkiem ziemskim

 • 1923 r. - zakład uruchamia produkcję cementu

 • 1934 r. - zadłużony majątek Kazimierza Hempla zostaje przejęty przez Bank Rolny

 • 1936 r. - właścicielem zakładu zostaje inż. Zdzisław Krudzielski

II Wojna Światowa – okres okupacji:

Okres okupacji to czas kiedy OSP traci część swojego majątku, zarekwirowany został pierwszy samochód straży, instrumenty orkiestry dętej oraz sztandar (żadnej z tych rzeczy nie odzyskano). Strażacy podjęli działalność ruchu oporu, wielu z nich przypłaciło to życiem.

Dzieje rodziny Hemplów:

W 1941 roku w obozie koncentracyjnym Aushwitz (Oświęcim) umarł dh Kazimierz Hempel, jego brat Zygmunt kpt. WP zginął w 1944 r. w Powstaniu Warszawskim. Ich ojciec Joachim, według pierwszej wersji został zabity we wrześniu 1944 r. w Milanówku, natomiast według drugiej wersji w 1944 r. został aresztowany w Warszawie przez NKWD ślad po nim zaginął, rok 1944 został oficjalnie uznany za datę jego śmierci.

27 maja 1944 roku śmierć ponosi Aleksander Pierzak, który jako jeden z wielu aresztowanych mieszkańców wsi i prowadzonych przez hitlerowców wyrywa się z szyku i rzuca się pod koła pociągu. Od tego czasu straż przestaje funkcjonować.

Czas po wojnie:

Po II wojnie światowej OSP otrzymała drugi samochód. W roku 1978 powstała nowa remiza, która była użytkowana do 2011 roku. Obecnie trwa budowa nowej siedziby OSP.  W latach 70. straż wzbogaciła się również o kolejny samochód. W tym czasie remiza OSP w Wolicy stała się jednocześnie Domem Kultury. Po roku 1980 w ręce OSP trafił czwarty samochód, a kolejny w latach 90. W ostatnich latach OSP otrzymała szósty, nowoczesny wóz.

Zarząd OSP

Prezes – Stanisław Papka

W-ce prezes – Marcin Gondorek

Naczelnik – Mirosław Cielibała

Zast. Naczelnika – Grzegorz Papka

Skarbnik – Czesław Cielibała

Członek zarządu – Arkadiusz

Sekretarz – Aleksandra Zapała

kronikarz – Małgorzata Iwańska

Gospodarz – Michał Kempa

 

  - wolica__3_.jpg     - wolica__1_.jpg      - wolica__2_.jpg           

 

OSP w Radkowicach

Założycielami straży OSP w Radkowicach w dniu 17 lipca 1957 roku byli Józef Prędota, Edward Pobocha, Ferdynand Król i Czesław Mazur. Rejestracja OSP Radkowice nastąpiła rok później. Straż liczyła wówczas 16 druhów w wieku od 18 do       30 lat. W niedługim czasie po rejestracji OSP otrzymała z Urzędu Powiatowego motopompę M-800 wraz z osprzętem. Nie mając remizy spotykali się w dawnym budynku szkoły podstawowej, który później był przeznaczony na sklep spożywczy. Aby pozyskać środki na budowę remizy strażackiej druhowie organizowali zabawy wiejskie. Z dochodów jakie uzyskiwali stopniowo krok po kroku zaczęto budowę nową siedzibę OSP. Z tych samych pieniędzy częściowo zakupiono pierwsze mundury i część sprzętu strażackiego.

Z Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach oraz Urzędu Powiatowego, OSP Radkowice otrzymała część pieniędzy na pokrycie kosztów budowy remizy. Budowa zakończona została w 1972 roku. Druhowie z OSP wzięli udział w zawodach strażackich, które były organizowane co dwa lata. W 1968 roku w Bieleckich Młynach na 21 startujących jednostek OSP zajmuje 1 miejsce. Nagrodą za wygrane zawody był wóz konny. Podczas kolejnych zawodów po zajęciu II miejsca strażacy z Radkowic zostają nagrodzeni drabinami strażackimi. Pierwszym pożarem, do którego wyjechano wozem konnym strażackim był pożar w Chęcinach. Palił się ówczesny budynek organisty. Jednostka z Radkowic zameldowała się jako pierwsza do gaszenia pożaru.

Przez kolejne lata jednostka dzięki gospodarności oraz pracy druhów zgromadziła fundusz na zakup już profesjonalnego wozu bojowego. Był nim samochód marki Nysa. Po kilku latach OSP dostała samochód marki Star 25 z Gminy Sitkówka-Nowiny. Z  tego wozu korzystano do 2004 roku, kiedy został on przekazany do muzeum Wsi Kieleckiej – Skansenu w Tokarni. Następny wóz, który otrzymała straż w Radkowicach to Star 29 GBM (Gaśniczy, Beczka, Motopompa), który został przekazany z OSP Bolmin. Jest to samochód średni gaśniczy wyposażony w motopompę PO-5, motopompę pływającą NIAGARA oraz motopompę szlamową służącą do wypompowywania wody z zalanych budynków. Od 2010 roku OSP Radkowice posiada samochód pożarniczy średni gaśniczy marki star 244 GBA (Gaśniczy Beczka Autopompa), który służy w jednostce do dnia dzisiejszego. Wyposażony jest w motopompę PO-5 M-800, motopompę pływającą Niagara oraz w motopompę szlamową.

W marcu 2012 roku zainstalowany został w remizie System Selektywnego Powiadamiania DSP 50, a w kwietniu Terminal DTG 53, dzięki którym OSP Radkowice jest połączona z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Kielcach i otrzymuje bezpośrednio zawiadomienia o zdarzeniach poprzez informacje SMS i syrenę alarmową. W znacznym stopniu usprawnia to działalność jednostki.

W chwili obecnej jednostka w Radkowicach liczy 26 druhów czynnych, 3 druhów honorowych i 4 druhów wspierających oraz 5 członków MDP (Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej).

OSP w Bolminie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolminie została założona 6 września 1925 r. Jak wspomina kronika, jej działalność nie ograniczała się tylko do szkolenia drużyn pożarniczych, ale przyjęła na siebie prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej;                            tj. zorganizowanie czytelni i założenie biblioteki.

W skład I-go Zarządu OSP w Bolminie wybrani zostali:

 • Sobótka Józef- prezes
 • Ksiądz Królewicz Aleksy- sekretarz
 • Bochnacki Józef- skarbnik
 • Luty Władysław- członek

Pierwszym naczelnikiem OSP wybrany został Józef Bochnacki, a zastępcą Jan Drąg. Od roku 1927 do 1939 roku funkcję naczelnika pełnił Jan Drąg. W tym to czasie została włączona orkiestra parafialna, założona w 1908 r. przez księdza Piotra Folfasińskiego. Orkiestra ta pomagała w zdobywaniu pieniędzy na potrzeby jednostki. W roku 1928 straż zakupiła sztandar z pieniędzy pochodzących z działalności orkiestry i zebranych przez druhów.

W latach 1940-1960 OSP kierował zarząd, w którego skład wchodzili:

 • Duda Józef- prezes
 • Stępień Antoni- naczelnik
 • Szczechla Stanisław- sekretarz
 • Madej Andrzej- gospodarz

W roku 1948 straż otrzymała jedną motopompę M- 200, a następnie M- 800.

Od roku 1960 OSP kierował inny zarząd, w skład którego wchodzili:

 • Kuchta Wiktor- prezes
 • Bień Władysław- naczelnik
 • Stępień Józef- sekretarz
 • Molenda Jan- gospodarz
 • Łebek Eugeniusz- skarbnik

7 października 1966r. OSP otrzymała pierwszy wóz strażacki z Suchedniowa.

W roku 1967 rozpoczęto budowę remizy strażackiej, która trwała do 1969 r. Oficjalnie przekazana do użytku w dniu 1 maja 1969 r. Całością prac organizacyjnych i administracyjnych kierował naczelnik Władysław Bień.

W styczniu 1973 roku straż otrzymała nowy samochód strażacki STAR 29 GBM, który wiernie służył jednostce do 2002 r.

W roku 1975 z okazji 50-ciolecia OSP Bolmin z własnych środków finansowych został odnowiony sztandar.

W roku 2002 r. jednostka otrzymała kolejny samochód STAR 266 GBA 2,5/8/16.

W skład kolejnego zarządu wchodzą następujący druhowie:

· Stępień Jan- prezes

· Idziak Jarosław- v-ce prezes, naczelnik

· Stępień Konrad- z-ca naczelnika

· Stępień Grzegorz- skarbnik

· Kuchta Artur- sekretarz

Od czasu działalności tego Zarządu zostały zakupione nowe ubrania wyjściowe, koszarowe, ubrania USP, hełmy bojowe ZSO-03 oraz radiostacje: nasobna 3 szt. i samochodowa. OSP na wyposażeniu posiada również drabinę DW- 10, agregat prądotwórczy, piłę spalinową do drewna, motopompę M-800, torbę R1, latarki oraz pompę szlamową.

OSP w Bolminie zajmują czołowe miejsca w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Ma dobrze wyszkolonych i zdyscyplinowanych druhów, którzy zawsze gotowi są do niesienia pomocy potrzebującym.

W skład obecnego zarządu wchodzą następujący druhowie:

· Idziak Jarosław - prezes

· Kuchta Artur - v-ce prezes, naczelnik

· Stępień Konrad- z-ca naczelnika

· Stępień Grzegorz - sekretarz

· Michalski Krzysztof- skarbnik

· Kuchta Artur- członek zarządu

Komisja Rewizyjna

· Glita Rafał – przewodniczący

· Kaczmarska Maria – sekretarz

· Stępień Tadeusz – członek

 

- ospbolmin_(1).jpg - ospbolmin_(3).jpg - ospbolmin_(4).jpg

 

OSP w Ostrowie

      Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie została założona w 1927 roku i zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Głównym inicjatorem założenia był Kazimierz Hempel. W 1930 r. oddano do użytku remizę, która w części stoi do dnia dzisiejszego.
      Od Komendy Powiatowej w 1963 roku pozyskano wóz konny oraz motopompę M 200. W 1981 r. następuje rozbudowa i remont strażnicy. W 1982 roku pozyskano samochód Żuk. Jako jedyna OSP w gminie posiada na własność „PUCHAR PRZECHODNI” zdobyty w 1996 roku - poprzedzony zdobyciem I-go miejsca w trzech kolejnych latach w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W 1999 r. zakupili nowy samochód pożarniczy marki LUBLIN III przy dofinansowaniu z Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach. Po licznych zalaniach i powodziach na terenie naszego sołectwa przy pomocy sponsorów  w latach 2000-2003 została zakupiona łódź plastikowa, przyczepa i silnik.

Obecnie OSP w Ostrowie posiada 41 członków w tym:

- Zwyczajnych 27   (przeszkolonych 21) - Honorowych:3    - Członków MDP: 11           

Skład obecnego zarządu:

Prezes                              Kazimierz Łebek

v-ce Prezes,Naczelnik     Stolarski Radosław

v-ce prezes                      Stolarski Sebastian

Sekretarz:                        Seweryn Jan

Skarbnik:                        Podsiadło Rafał

Gospodarz                      Nagłowski Stefan

Kronikarz:                      Łebek Dominik

Członek Zarządu            Stolarski Sylwester

 

Komisja Rewizyjna:

Kwas Stefan

Kopeć Władysław

Piekarski Tomasz

 

 

- osp_ostrow_(1).jpg

OSP w Łukowej

        Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowej została założona z inicjatywy miejscowych rolników, mieszkańców wsi Łukowej w roku 1923.
       W roku 1927 z ofiar społeczeństwa i zaangażowania wielu członków powstała myśl nowej remizy, większej,  aby mógł się zmieścić wóz konny. Dzięki pomocy Pana Hempla w latach 30-tych XX wieku została wybudowana nowa remiza strażacka.

       W 1974 roku OSP Łukowa została przekwalifikowana do typu jednostki "S". W 1975 roku OSP Łukowa otrzymała samochód marki "Żuk A-15", kierowcą jego został Druh Eugeniusz Fiałkowski. W tym, że roku otrzymano również wózek wężowy od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Kielcach.
    W 2003 r. przeprowadzono remont remizy głównie we własnym zakresie. W strażnicy zostały wymienione okna, wyremontowana kuchnia oraz zrobiony chodnik przy strażnicy

W dniu 5 września 2004 roku odbyła się uroczystość 80 lecia istnienia jednostki OSP Łukowa.  W 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia remizy po gruntownej modernizacji dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

http://www.osplukowa.cba.pl/page/main.php

 

- osplukowa_(1).jpg - osplukowa_(3).jpg - osplukowa_(2).jpg

 

OSP w Tokarni

Skład Zarzadu OSP:

PrezesOSP -  Bogdan Curyl

Wiceprezes i Naczelnikiem - Jacek Wcisło

Sekretarz - Łukasz Wcisło

 Skarbnik - Andrzej Baranowski

Członek Zarządu - Kazimierz Nawrot

 

Komisja rewizyjna:

Paweł Ziółkowski,

Paweł Dewerenda

Mirosław Malczewski

 

                 - tokarniastraz__1_.jpg     - tokarnia_zebranie.jpg

 

 

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x