Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Zespoły folklorystyczne

 

Zespół Folklorystyczny "Bolminianki"

Opiekun: Maria Kropisz

Zespół powstał w roku 2005 w ramach Koła Gospodyń Wiejskich „BOLMINIANKI„ w Bolminie. Bierze czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, w przeglądach, konkursach i festiwalach zespołów folklorystycznych organizowanych w naszym województwie. Zespół „BOLMINIANKI” jest zespołem bardzo aktywnym, uczestniczy między innymi w Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Daleszycach, w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Nowinach – III miejsce 2011 r., w Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Stąporkowie, w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Buskich z Folklorem – Wyróżnienie w Finale 2011 r. Zespół organizuje i prowadzi imprezy okolicznościowe w swojej miejscowości, chętnie oprowadza po zabytkach bolmińskich i wzgórzach okalających Bolmin. Uczestniczy w Jarmarkach i Kiermaszach okolicznościowych prezentując rękodzieło i potrawy regionalne.

W lipcu 2009 r. Zespół “BOLMINIANKI“ zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie Na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego za Przekładaniec Bolmiński czyli Ciasto w Cieście. Natomiast za osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej,Upowszechniania i Ochrony Kultury za rok 2008 Zespół “BOLMINIANKI“ został Laureatem II Nagrody Starosty Kieleckiego w kategorii Zespołów Śpiewaczych.

 Kierownik Zespołu; Lucyna Frankowska tel. 725 603 750

 

- bolmin_(1).jpg - bolmin_(2).jpg - bolmin_(3).jpg

 

Zespół Folklorystyczny "Łukowianki"

Opiekun: Antonina Piłat

Zespół „Łukowianki” istnieje 30 lat, wyłonił się z Koła Gospodyń Wiejskich, które istniało od 1953 r. Zespół śpiewa piosenki ludowe, ballady, pieśni patriotyczne i kościelne. Śpiewa również w chórze kościelnym. Może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Zespół gościł w Białym Dunajcu, Przedborzu, Ciekotach, Jędrzejowie, Nowym Korczynie, Busku Zdroju. Zdobył też I miejsce za pieśni Wielkopostne w Daleszycach i Pińczowie. Zespół gościł także poza granicami kraju: w Danii, Rudominie na Litwie, 3 razy na Ukrainie we Lwowie, Jarosławie i Winnicy. Chętnie bierzeudział w uroczystościach Gminnych, a także kościelnych. ja twierdza Członkinie zespołu - Śpiew to  pasja przelana od przodków. Czują się razem jak rodzina, i w dowód wdzięczności reprezentują  miejscowość Łukowa i Gminę Chęciny, aby wszyscy byli zadowoleni i dumni.

Zespół nasz liczy 12 pań.

Korban Zofia, Pierzak Stanisława, Kubicka Genowefa, Kędzior Genowefa, Wojda Wanda, Korban Małgorzata, Wojtasik Zofia, Dziwosz Zdzisława, Kamińska Alina, Szewczyk Wiesława, Szewczyk Krystyna.

Przewodnicząca – Piłat Zofia

Istnie także - Zespół Śpiewaczy „Małe Łukowianki”. Szkoła Podstawowa w Łukowej, 26-060 Chęciny, tel. 315-40-19. Kierownik - Stanisława Żądecka, Siedlce 139, 26-060 Chęciny, tel. 315-40-19

 

- lukowa_(1).jpg - lukowa_(2).jpg - lukowa_(3).jpg

 

Zespół Folklorystyczny "Siedlecczanie"

Opiekun: Stanisława Żądecka

Zespół „Siedlecczanie" powstał w 1984 roku z inicjatywy Stanisławy Żądeckiej, która nieprzerwanie od momentu założenia zespołu jest jego przewodniczącą. Początkowo zespół nosił nazwę „Siedlanecki", a zmienił ją w 1988 roku, kiedy do Pań dołączyła kapela Józefa Papki. Przez lata przez zespół śpiewaczy przewinęło się ponad 30 kobiet. W tej chwili jego trzon stanowią: Stanisława Żądecka – założycielka i przewodnicząca, Janina Papka, Janina Pingot, Małgorzata Kmiecik, Janina Słoma, Ja­nina Pędzik, Elżbieta Gołębiowska, Wacława Głusek, Marta Paluch, Krystyna Paluch oraz Krystyna Szopińska.

Pieśni, ballad i przyśpiewek w ich wy­konaniu słuchano nie tylko w całej Polsce, ale także na Litwie, Danii i na Słowacji. Z pokazem ludowych obrzędów, z pieśnią występowali na największych scenach i w najmniejszych remizach, w szpitalach, przed harcerzami i dziećmi. Niezapomnia­ne były występy w Pałacu Prezydenckim. Podczas jednego z nich, z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Stanisława Żądecka wraz z Janiną Szałas, Józefem Papką oraz nieżyjącą już Alicją Chuk ode­brali zaszczytne odznaczenie, jakim jest Złoty Krzyż Zasługi. Poza tym, czterech członków zespołu - Stanisława Żądecka, Józef Papka, Stanisław Suchara oraz Stanisław Szałas -posiada najwyższe w tej branży odznaczenie „Zasłużonego Działacza Kultury".

Wieloletnia działalność zespołu zyskała sobie sławę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Siedlecczanie jako jedyny zespół witał na kielecczyźnie wszystkich Premie­rów RP, Marszałków Sejmu i Senatu. Swój występ zespół miał również przed przedsta­wicielami 38 państw Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy gościli w wojewódz­twie świętokrzyskim oraz przed Ludowym Uniwersytetem Katolickim prowadzonym przez ks. Tadeusza Szlachtę, a powołanym przez Biskupa Kazimierza Ryczana. Dużym uhonorowaniem i wielkim przeżyciem było zaproszenie zespołu na ogólnopolskie dożynki do Częstochowy w 2007 roku. 

- siedlce_(2).jpg - siedlce_(3).jpg - siedlce_(1).jpg

 

Zespół Folklorystyczny "Ostrowianki"

Opiekun: Maria Seweryn

Zespół „Ostrowianki" powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w 1928 roku, z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej - Felicji Korban. Ko­lejnymi przewodniczącymi były: Józefa Wrzosek, Henryka Gibas i pełniąca tą funkcję od 1967 roku aż do dziś Maria Seweryn.

Obecnie zespół tworzą Panie: Henryka Baran, Marian­na Baran, Teresa Baran, Halina Dziewięcka, Marianna Dziewięcka, Marianna Kwas, Hali­na Łebek, Krystyna Plewińska, Zdzisława Rak, Dorota Rączka, Maria Seweryn - kierowniczka zespołu, Stanisława Seweryn, Maria Seweryn - przewodnicząca, Halina Ślusarczyk, Jadwiga Wojda, Genowefa Wolna oraz Barbara Ządecka.

Na swoim koncie mają występy na Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folk­lorem, gdzie na przestrzeni lat zajmowały 1,3 i  11 miejsce. Panie reprezentowały nasze wojewódz­two na 130-leciu Kółek Rolniczych w Piasecznie Gdańskim. W przeglądzie wieńców dożynkowych w 1998 roku zajęły pierwsze miejsce. Poza tym, „Ostrowianki" gościły również za granicą. Na swoim koncie mają dwukrotny wyjazd do Wil­na. Od lat ściśle współpracują z Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych. Panie mają na swoim koncie szereg sukcesów, których nie sposób nawet wymienić, a swoimi występami uświetniają zarówno imprezy gminne, jak i woje­wódzkie. Brały udział w wielu imprezach i wido­wiskach kulturalnych, jak: „Dni Chęcin", dożynki gminne, „Zadyma Kumana" na Kadzielni w 1993 roku, „Dni Ponidzia", „Dni otwarte w Modliszewicach", czy „My to pamiętamy".

 

 

 

- ostrow_(1).jpg - ostrow_(2).jpg - ostrow_(3).jpg

 

Zespół Folklorystyczny "Tokarnianki"

Opiekun: Irena Piechota

 

 

Zespół ludowy „Tokarnianki" powstał w 1953 roku przy istniejącym Kole Gospodyń Wiejskich i jest najstarszym zespołem ludowym z terenu naszej gminy. Panie mają na swo­im koncie szereg sukcesów wyśpiewanych nie tylko w kraju, ale również za granicą. Swoimi występami uświetniają zarówno im­prezy gminne, jak i wojewódzkie.

„Tokar­nianki" prowadzą aktywną działalność kulturalną. Panie od lat biorą udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach folklorystycznych, podczas których niejednokrotnie zdobywały najwyższe wyróżnienia. „Tokarnianki" występowały również w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a wraz ze Świętokrzyskim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych reprezentowały województwo świętokrzyskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2000 roku. Zespół w swoim dorob­ku ma także liczne wyjazdy za granicę, m.in. do Danii i Litwy, gdzie zawsze wzbudzał zachwyt i uznanie publiczności śpiewając pieśni, piosenki i ballady. Od lat aktywne panie współpracują z doskonałymi fachowcami i znawcami kultury ludowej, którzy wnieśli w świat folkloru wiele dobrego. Od 2001 roku Zespołowi przygrywa Kapela „Tokarnianie".

Od roku 1994 funkcję Przewodniczącej pełni Irena Pie­chota - laureatka wielu indywidualnych nagród i wyróżnień, dobry duch, a zarazem solistka i jednocześnie menadżer zespołu. Obecnie KGW tworzą Panie: Barbara Adamska, Bar­bara Jędralska, Krystyna Łaganowska, Helena Mazur, Zofia Nawrot, Zofia Siniak, Danuta Szczęśniak, Alicja Nawrot, Ma­ria Pawłowska, Teresa Makówka, Stanisława Nawrot, Krystyna Dewerenda, Teodozja Kościółek, Anastazja Klamka, Stanisława Kądzioła, Halina Stefańczyk, Małgorzata Chruściel, Anita Ba-niowska, Elżbieta Malicka, Barbara Legieta, Zdzisława Curyl, Irena Piechota, Wanda Ziółkowska, Beata Adamska - Szmalec, Małgorzata Wrońska, Józefa Wrońska, Maria Baran, Dorota Słomczyńska, Alicja Kowalska oraz Agnieszka Kurek.

 

 

 

- tokarnianki.jpg

 

Zespół Folklorystyczny "Lipowiczanie"

Opiekun: Genowefa Widomska

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowicy powstało w lipcu 2012 r., tworzy go 15 osób  - 12 kobiet i 3 mężczyzn. W zimie na spotkaniach Koła, Członkowie Zespołu zajmują się rękodziełem, wykonując karczochy i kwiaty z krepiny. Organizują również spotkania z okazji Dnia Kobiet i Andrzejek. Dużym osiągnięciem było zorganizowanie Szlachetnej Paczki dla dziesięcioosobowej rodziny. W okresie świąt Bożego Narodzenia w roku 2012,  zespół brał udział w kiermaszu, który odbył się w Dworku Leszczyków w Kielcach. Zaprezentował się również podczas uroczystego otwarcia projektu pn.  „Sieć Wsparcia i Partycypacji Kobiet Na Terenie Wiejskim”. Od 9 marca 2013 r. bierze udział w Chęcińskiej Akademii Folkloru. Uczestniczy w licznych konkursach kulinarnych, np.: XIII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionu”,   Najsmaczniejsza Potrawa Powiatu Kieleckiego.

Genowefa Widomska -przewodnicząca;  Krystyna Ozimina – skarbnik; Iwona Ozimina -sekretarz; Zdzisław Żelichowski;  Członkowie: Zofia Zapała,  Ewa Kasperek, Andrzej Kasperek, Małgorzata Woś, Andrzej Kaczmarczyk, Janina Walaszczyk, Stanisława Wieczorek, Marianna Radkowiak, Krystyna Walaszczyk, Marta Komorowska, Janina Majchrzyk.

- lipowica_(1).jpg - lipowica_(2).jpg

 

 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x