Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / START

START

 
2017-05-19

Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty

Porady psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora, a wszystko to zupełnie bezpłatnie. Na terenie Gminy i Miasta Chęciny właśnie ruszył Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców. Porozumienie w tej sprawie swoimi podpisami sygnowali Starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

            Otwarty Punkt Konsultacyjny, który powstał dzięki współpracy dwóch samorządów – Powiatu Kieleckiego oraz Gminy i Miasta Chęciny, mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Chęcinach. Z porad prawnika, mediatora, psychologa i pedagoga będą mogli bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. - Ludzkie problemy są dla nas ważne. Chcemy, aby punkty konsultacyjne były miejscem, w którym mieszkańcy poszczególnych gmin będą mogli przyjść i uzyskać fachową oraz bezpłatną pomoc – podkreślał podczas otwarcia Punktu Konsultacyjnego w Chęcinach, Starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski. - Dziękuję władzom Gminy i Miasta Chęciny za otwartość i doskonałą współpracę w tym zakresie – dziękował starosta. - Punkty Konsultacyjne są ogromnie potrzebne. Wiemy że ich zadaniem będzie wsparcie specjalistów dla osób i rodzin będących w kryzysie oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, konfliktów, czy problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi. Znaleźliśmy się w ścisłym gronie tych gmin, gdzie taki punkt konsultacyjny będzie działał. Jego otwarcie w Chęcinach jest dowodem na dialog i partnerstwo samorządów różnych szczebli w zakresie pomocy społecznej – zaznaczył Burmistrz, Robert Jaworski, składając w imieniu mieszkańców i samorządu Gminy i Miasta Chęciny podziękowania na ręce Starosty Michała Godowskiego, Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdana Gierady, Anny Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach, a także zaangażowanych w pomoc społeczną pracowników chęcińskiego MGOPS na czele z kierownik MGOPS w Chęcinach Ewą Znojek oraz koordynatorem punktu konsultacyjnego w Chęcinach, Marceliną Jończyk-Król.

            Jak podkreśliła obecna podczas uroczystego otwarcia punktu konsultacyjnego w Chęcinach Anna Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach, w ramach działalności punktu konsultacyjnego przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktykę dla mieszkańców, m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktykę zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, a także pomoc prawną w sporządzaniu projektów, pozwu, czy wniosku.

 

Agnieszka Olech

 

 

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach - dyżury będą odbywać się w trzeci (mediator, radca prawny) i czwarty ( psycholog, pedagog) wtorek miesiąca,

tel. 41 315 10 54.

 

 

 

W punktach konsultacyjnych świadczona będzie specjalistyczna pomoc dla rodzin i klientów indywidualnych w zakresie:

 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych,
 • pomoc psychologiczna dla osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykającymi się z innymi trudnościami wynikającymi     
  z aktualnej sytuacji życiowej,
 • diagnoza pojawiających się trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,  
 • pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole,
 • porady i pomoc dla dzieci i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc rodzicom/opiekunom prawnym w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich umiejętności, w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 • rozmowy motywujące  i wspierające,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w sytuacjach kryzysowych
  w grupie rówieśniczej, po traumie, wszelkich stresach, wyciszanie konfliktów małżeńskich,
 • prowadzenie mediacji rodzinnej,
 • profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, prelekcje na temat mediacji i inne,
 • porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne,
 • pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku oraz innych pism.

 

Porad i konsultacji udzielać będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach:

 •  Psycholog- Lidia Świeboda-Toborek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi poradnictwo i konsultacje  psychologiczne dla rodzin oraz osób indywidualnych. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej. Diagnozuje zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym występujące u dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w problematyce całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia oraz warsztatów psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój osobisty, kształtowanie umiejętności rodzicielskich i poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych.

 • Psycholog- Marcelina Jończyk- Król

Absolwentka Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholog praktyk zajmujący się poradnictwem, wsparciem oraz diagnozą psychologiczną dla pieczy zastępczej oraz mieszkańców powiatu kieleckiego. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie m. in. w sytuacji straty osoby bliskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

 • Pedagog- Pani Justyna Kasperek

Absolwentka pedagogiki i resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej mediator. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagoga szkolnego, zna potrzeby    i problemy dzieci. Specjalizuje się   w pomocy dzieciom i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Prowadzi konsultacje dla rodzin mających problemy  wychowawcze i trudności z utrzymaniem odpowiedniej motywacji do nauki dzieci i młodzieży. Prowadzi działania z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki.

 • Mediator- Pani Teresa Jakubowska

Konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem PCPR w Kielcach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Instytut Psychologii Stosowanej specjalność: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa. Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach. Mediator rodzinny w Caritas Diecezji  Kieleckiej- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Mediator- V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskich Mediatorów. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej, udziela wsparcia dla osób będących w przemocy lub zagrożonych przemocą. Poprzez mediacje rozwiązuje konflikty  rodzinne, małżeńskie, problemy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi mediacje sądowe i poza sądowe. Zajmuje się profilaktyką.

 • Radca Prawny- Pani Anna Kangier

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku ukończyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski. W latach 1993-2010 pracowała w Sądzie Rejonowym w Kielcach. W 2006 roku wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, pod numerem KL- K 756. Obecnie pracuje m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach świadcząc pomoc prawną na rzecz mieszkańców powiatu Kieleckiego bez względu na dochód.

Agnieszka Olech

Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty - galeria

 
Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 
Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 
Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 
Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 
Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 
 
Ilość wyświetleń:
439
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x