Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / START

START

 
2017-04-13

Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni

W Niedzielę Palmową, w Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ksiądz Biskup Jan Piotrowski dokonał erygowania i poświęcenia figur Drogi Krzyżowej, wykonanych z kamiennych głazów ustawionych wokół Sanktuarium. Pierwsze nabożeństwo przy stacjach odbędzie się w Wielki Piątek.

            Każdy z głazów ustawionych wokół Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni odpowiada jednej stacji Drogi Krzyżowej. Na każdym z nich umieszczono krzyż i oznaczającą poszczególne stacje tabliczkę z symbolicznym napisem, np. "Matka", "Szymon", "Weronika", czy "Ukrzyżowanie". - Te pojedyncze słowa pozwalają na zastanowienie się, co za nimi jest ukryte, zachęcając do refleksji przy każdej ze stacji – tłumaczy ks. Kanonik Jacek Dąbek, kustosz Sanktuarium Św. Maksymiliana. - Pomysł wybudowania Drogi Krzyżowej zrodził się tuż po ustanowieniu kościoła Diecezjalnym Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbego. Kamienne głazy dolomitowe są darem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych "Jaźwica". Ustawione zostały dzięki specjalnemu dźwigowi. W pracach pomagali pracownicy Kopalni "Jaźwica" oraz mieszkańcy. To oni także zostali fundatorami krzyży i tabliczek na poszczególnych stacjach. Sami wybierali sobie stację, którą chcą ufundować. Często kierowali się osobistymi przeżyciami.– mówi ks. Kanonik, Jacek Dąbek, pomysłodawca kamiennej Drogi Krzyżowej.

            Uroczystego erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej wokół Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ks. bp Jan Piotrowski dokonał 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową. Mszę Święta współcelebrowali ks. Jan Kukowski dziekan dekanatu chęcińskiego, ks. Jacek Dąbek proboszcz i kustosz Sanktuarium oraz ks. Mariusz Rak, kapelan ks. Biskupa. - Dziś, kiedy dokonujemy erygowania Drogi Krzyżowej, odkryjmy prawdę wiary, czym jest Chrystus. Bo te czternaście cisów wykutych w kamieniu jest obrazem rzeczywistości stającym się w Niedzielę Palmową wielką bramą do zbliżających się wydarzeń w kościele. Podobnie jak pierwsza Eucharystia, jaką sprawował Pan Jezus z uczniami stała się bramą do Wielkiego Tygodnia. Wielki Post jest czasem odkrywania w sobie na nowo wiary w Boże Słowo, które jest listem Bożej miłości skierowanej do ludzi wszystkich czasów. Męka Pana Jezusa nie była sztuką teatralną jednego sezonu. To rzeczywistość, która trwa – mówił ks. Biskup Jan Piotrowski podczas eucharystii, przypominając jednocześnie o miłości Boga do człowieka.

            Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Jacek Dąbek, kustosz Sanktuarium Św. Maksymiliana powiedział - Droga Krzyżowa ma nam pomóc, abyśmy wznieśli nasze serca ku niebu i rozważali mękę naszego Pana. A  następnie złożył podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstania. – To dzięki pomocy i zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego udało się zrealizować pomysł utworzenia kamiennej Drogi Krzyżowej przy naszym Sanktuarium, za co mu serdecznie dziękuję. Bezinteresowną pomoc w kolejnych etapach budowy Drogi Krzyżowej okazali: mgr inż. Henryk Ciosmak Prezes Zarządu ŚKSM KIELCE, mgr inż. Paweł Podsiadło - Dyrektor Kopalni „JAŻWICA” oraz pracownicy kopalni Paweł i Czesław Kowalski, COINVEST Siedlce Jacek Wroński, Prezes Zarządu EKO-ROL Tokarnia Kopalni Piasku, Krzysztof Kułagowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chęciny. Ofiary złożyli Apostolat Maryjny, Koła Różańcowe, cztery rodziny z Wolicy i cztery rodziny z Tokarni. Niech Bóg błogosławi i strzeże wszystkich, którzy przyczynili się do budowy Drogi Krzyżowej – błogosławi i dziękował ks. Kanonik Jacek Dąbek. Specjalne podziękowania za erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej skierował także do księdza Biskupa Jana Piotrowskiego.

          Na zakończenie uroczystości głos zabrał również Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podkreślając znaczenie Drogi Krzyżowej. - To nie tylko martwe kamienie, ale miejsce, gdzie przez długie lata będzie można przeżywać misterium męki Pańskiej – zaznaczył Burmistrz, Robert Jaworski, podkreślając wagę inicjatywy księdza Kanonika Jacka Dąbka, w realizację której udało mu się zaangażować tak wiele osób.

            Pierwsze nabożeństwo przy stacjach odbędzie się w Wielki Piątek. Warto zaznaczyć, że odprawiając Drogę Krzyżową w tym miejscu wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

Agnieszka Olech

 


Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni - galeria

 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni
 
 
Ilość wyświetleń:
654
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x