Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Szlaki turystyczne

 

WYKAZ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA CHĘCINY PDF


 

Szlaki turystyczne piesze PTTK:

 

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

 

Szlaki turystyczne rowerowe:

 

Czerwony szlak im. Sylwestra Kowalczewskiego

Długość: 20,5 km.

Odległość [km]

Punkt

0,0

Chęciny, rynek PKS, MPK

3,0

Góra Zelejowa

4,5

Zelejowa

7,0

Czerwona Góra MPK, kamieniołom Zygmuntówka

8,0

Jaskinia Raj, parking i zajazd

10,5

Zgórskie Góry

12,5

Zalesie

15,0

Kielce Białogon

17,5

MPK - Góra Brusznia

20,0

Góra Karczówka

20,5

Kielce, ul. Podklasztorna

 

Czerwony szlak prowadzi z chęcińskiego Pl. Żeromskiego (Rynek Dolny) przez Górę Karczówkę (340 m n.p.m.) w Kielcach
do ul. Podklasztornej (Kielce). Trasa wiedzie przez Górę Zelejową (360 m n.p.m.) tuż przy kamieniołomie Szczerba,
gdzie pozyskiwano słynną różankę zelejowską. Po zejściu ze wspomnianej góry udać należy się na północ, północy-wschód, gdzie po drodze mija się Zakład Kamieniarski PRZYWAŁA. Następnie należy przejść przez kładkę nad trasą S7 i zmierzać
w kierunku zabudowań domowych przy ul. Sitkówka. Później idąc leśną drogą na zachód przekracza się asfaltową szosę. Następnie trzeba obrać kierunek północny, północny-wschód, gdzie znajduje się  Czerwona Góra (328 m n.p.m.), zwana także Jerzmańcem. Z tego miejsca pozyskano kamień do budowy pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie. Po zejściu z Czerwonej Góry dochodzi się do asfaltowej szosy, gdzie trzeba obrać kierunek północny-zachód. W ten sposób dociera się
do kolejnego obiektu na szlaku czerwonym, którym jest Jaskinia Raj. Następnie po przekroczeniu strumienia Bobrzyczka kierować należy się na północ w kierunku Pasma Zgórskiego (388 m n.p.m.), aż do Kielc.

 

 


 

 

Niebieski szlak im. Edmunda Padechowicza

Długość: 69 km.

Odległość [km]

Punkt

0,0

Chęciny, rynek PKS, MPK

5,0

Jaskinia Piekło

11,5

Pomnik w Szewcach

14,0

Zgórskie Góry

16,0

Słowik PKP, PKS, MPK

19,5

Góra Biesak

21,5

Pierścienica

23,7

Kielce, ul. Ściegiennego MPK

24,4

Kielce, al.. Popiełuszki MPK

25,6

Góra Telegraf

26,9

Kielce, Bukówka MPK

29,5

Mójcza MPK

30,5

Góra Zalasna

34,5

Góra Otrocz

36,0

Niestachów MPK

37,5

Góra Sikorza

39,0

Brzechów PKS

42,0

Daleszyce PKS, MPK

44,0

Niwki Daleszyckie

47,5

Góra Września

49,0

Góra Stołowa

51,5

Góra Włochy

54,0

Widełki

56,5

Góra Zamczysko

60,5

Góra Kiełki

63,0

Sędek

65,0

Bielawa

69,0

Łagów

 

Trasa rozpoczyna się na chęcińskim Rynku Dolnym (Pl. Żeromskiego) i wiedzie do Kielc na Górę Telegraf (404 m n.p.m.), a następnie przez Daleszyce aż do Łagowa. Chęciński odcinek zmierza początkowo na północ w kierunku Góry Zelejowej,
gdzie u jej podnóża znajduje się wiata. Z tego miejsca prowadzi on najpierw na południowy-zachód przez zagajnik, a następnie polną drogą na północny zachód. Później trasa prowadzi przez las na północ do Jaskini Piekło oraz do sąsiadującego
z nią Rezerwatu Góra Żakowa (gmina Sitkówka-Nowiny).

 

 


 

Żółty szlak im. Juliusza Brauna

Długość: 20 km.

Odległość [km]

Punkt

0,0

Wierna Rzeka PKP

1,0

Ruda Zajączkowska

2,5

Zajączków

4,5

Góra Miedzianka

5,0

Miedzianka PKS

9,0

Grząby Bolmińskie

12,0

Jedlnica PKS

15,0

Grzywy Korzeckowskie

17,0

Korzecko PKS

19,5

Góra Zamkowa

20,0

Chęciny PKS, MPK

 

Początek szlaku znajduje się w Wiernej Rzece przy stacji PKP (gmina Piekoszów). Następnie wiedzie on przez Zajączków
do Rezerwatu Góra Miedzianka (355 m n.p.m.). Z tego miejsca należy się kierować na południe w stronę pasma nazywanego Grząbami Bolmińskimi. Około 2 km na zachód od tego miejsca znajduje się Rezerwat Milechowy. Grząby Bolmińskie należy przejść kierując się na południowy-wschód. W dalszej części przekroczyć trzeba przełom rzeki Hutki, który oddziela Grząby Bolmińskie od Grzyw Korzeckowskich (336 m n.p.m.). Przez pasmo Grzyw prowadzi głównie leśna droga, która zwieńczona jest punktem widokowym ze wschodniej części wsi Korzecko. Stąd malowniczą trasą z widokiem na Rezerwat Góra Rzepka
(358 m n.p.m.) wraz z Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej oraz na Górę Zamkową (355 m n.p.m.) zmierzać należy
do Zamku Królewskiego od strony zachodniej. Żółty szlak kończy się na Pl. Żeromskiego (Rynek Dolny) w centrum Chęcin.

 


 

Niebieski szlak im. Ks. Stanisława Hieronima Konarskiego

Długość: 45 km.

Odległość [km]

Punkt

0,0

Jedlnica PKS

2,0

Bolmin

6,5

Góra Czubatka

12,0

Małogoszcz PKS

21,0

Żarczyce PKS

24,0

Wygnanów

28,0

Złotniki

32,0

Mniszek

41,0

Wilanów

45,0

Jędrzejów

 

Trasa rozpoczyna się przy malowniczym przełomie rzeki Hutki i wiedzie na zachód, północny-zachód przez wieś Bolmin. W pobliżu szlaku zlokalizowane są ruiny renesansowego dworu. Szlak przebiega obok kościoła pw. Narodzenia NMP. Następnie trasa zmienia kierunek na południowy-zachód, w stronę Góry Czubatki (327 m n.p.m.), za którą płynie Wierna Rzeka.

 


 

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

 

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny (ŚSA-G) składa się z części drogowej oraz ścieżek dydaktycznych. ŚSA-G łączy obiekty, których tematyka dotyczy przyrody nieożywionej lub archeologii. Trasa szlaku prowadzi z Bałtowa w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego przez Ostrowiec Świętokrzyski, Nową Słupię, Zagnańsk, Kielce, aż do Chęcin i okolic. Dodatkowo włączone zostały pojedyncze stanowiska z bardziej odległych zakątków województwa. W końcowym odcinku, na terenie gminy Chęciny, występuje największe nagromadzenie obiektów z ŚSA-G. Należą do nich stanowiska, takie jak:

 

Część drogowa ŚSA-G oznaczona jest jasnobrązowymi tablicami z białymi napisami. ŚSA-G poprowadzony został do Chęcin
od strony Kielc drogą wojewódzką nr 762. Pierwsza odnoga znajduje się na dwunastym kilometrze wspomnianej trasy i prowadzi do parkingu przy Jaskini Raj. Następne rozgałęzienie zlokalizowane jest na szesnastym kilometrze trasy nr 762. W tym miejscu istnieje możliwość obrania drogi na południe do parkingu u podnóża Góry Zamkowej. Wybrać też można polną szosę na północ i dojechać w pobliże Rezerwatu Góra Zelejowa, Jaskini Piekło, a także Kamieniołomu Stokówka. Następnie część drogowa ŚSA-G przebiega do siedemnastego kilometra drogi nr 762, gdzie na skrzyżowaniu należy skręcić w kierunku północno-zachodnim na Zajączków. W ten sposób została wytyczona droga dojazdowa do Rezerwatu Góra Miedzianka.

Ścieżki dydaktyczne ŚSA-G zostały podzielone na ścieżkę podstawową (oznaczoną na niebiesko) oraz na dwie ścieżki uzupełniające (oznaczone na czarno). Ścieżka niebieska prowadzi od Zamku Królewskiego na Górze Zamkowej przez parking
po południowej stronie tej góry. Następnie ul. Jędrzejowską do schodów na Ścieżce Mnicha, później Al. Partyzantów
i ul. Zamkową, do wiaty u podnóża Góry Zelejowej. Skąd na północny zachód trzeba kierować się do Jaskini Piekło.

Pierwsza ścieżka uzupełniająca prowadzi od ul. Jędrzejowskiej w Chęcinach do wiaty przy Rezerwacie Góra Rzepka. Natomiast druga ścieżka uzupełniająca prowadzi od wiaty u podnóża Góry Zelejowej przez Kamieniołom Zachodni, następnie wapienną granią Góry Zelejowej do kamieniołomu Szczerba.

 


 

 

Szlaki turystyczne rowerowe na terenie Gminy i Miasta Chęciny:

Skały i jaskinie

Długość: ok. 26 km

Czas przejazdu: ok. 3 godz.

Kolor szlaku: czarny

Przebieg:

Jaskinia Raj – Szewce - Gałęzice - Polichno – Korzecko - Chęciny zamek - Chęciny miasto – Zelejowa – Czerwona Góra - Jaskinia Raj

Chłopy i Pany

Długość: ok. 25 km

Czas przejazdu: 2-3 godz.

Kolor szlaku: czarny

Przebieg:

Siedlce - Łukowa - Chmielowice – Kawczyn - Dębska Wola – Zbrza - Chałupki Zbrzańskie - Ostrów - Wolica - Siedlce

Wokół fortalicji

Długość: ok. 24 km

Czas przejazdu: 3 godz.

Kolor szlaku: czarny

Przebieg:

Sobków Fortalicja – Rezerwat Wzgórza Sobkowskie – Wierzbica Góra - Feliksówka - Gajówka - Siedlce Wolica - Sokołów Dolny - Sobków Fortalicja

Architektury Obronnej

Długość: ok. 510 km

Przebieg:

Końskie - Modliszewice - Kazanów - Chełmce - Podzamcze Piekoszowskie - Jaskinia Raj - Chęciny - Podzamcze Chęcińskie - Bolmin - Małogoszcz - Sobków - Mokrsko - Imielno - Pińczów - Chroberz - Stradów - Pełczyska - Wiślica - Szczaworyż - Stopnica - Rytwiany - Kurozwęki - Szydłów - Rembów - Ujazd - Konary-Kolonia - Ossolin - Samborzec - Sandomierz - Kichary - Międzygórz - Tudorów - Opatów - Ptkanów - Podgrodzie - Ćmielów - Grzegorzowice - Dębno - Bodzentyn – Kielce

Kolor szlaku: czarny

Przemierzając Rowerowy Szlak Architektury Obronnej mamy możliwość przeniesienia się o kilka stuleci wstecz. Miejsca te,
to prawdziwi architektoniczni świadkowie przeszłości. Właśnie na ich terenie rozegrało się nie tylko wiele ludzkich dramatów i tragedii, zwycięstw i euforii, ale przede wszystkim przełomowych momentów w historii województwa świętokrzyskiego i całego kraju. Przypominają nam o tym zarówno ruiny i pozostałości po dawnej świetności wielu z tych miejsc, jak również odbywające się tu imprezy kulturalne, turnieje rycerskie, rekonstrukcje bitew i walk. Szlak Architektury Obronnej jest więc doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu dla zwolenników wypoczynku na dwóch kółkach, a także dla miłośników militariów i historii Polski.

W obszarze gminy Chęciny szlak ten przebiega od Jaskini Raj, przez Czerwoną Górę, ulicę Sitkówka, gdzie wchodzi na DW 762 i prowadzi przez centrum Chęcin do parkingu u podnóża Zamku Królewskiego od strony południowej. Następnie trasa wiedzie
na południe i na odcinku zjazdowym przed lasem skręca w lewo na wschód. Po około 1 km doprowadza do trasy E77 i przebiega wzdłuż niej na odcinku około 300 na południowy-zachód. Dalej prowadzi przez teren Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Później trasa przecina ponownie trasę E77 i prowadzi przez wieś Mosty, aż do DW nr 762. Następnie przez Jedlnicę, Bolmin doprowadza do Małogoszcza.

Miejsca Mocy

Długość: ok. 570 km

Przebieg:

Kielce – Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Szewce – Bolmin – Małogoszcz – Lipnica – Podchojny – Wilanów – Jędrzejów – Skroniów – Warzyn II – Rakoszyn – Nagłowice – Kossów – Moskorzew – Dzierzgów – Secemin – Czarnca – Włoszczowa – Kurzelów – Kluczewsko – Oleszno – Słupia – Radoszyce – Jacentów (skrzyżowanie z drogą nr 74) – Sielpia Wielka – Czarniecka Góra – Stąporków – Bliżyn – Skarżysko-Kamienna – Wąchock – Wykus – Bronkowice – Radkowice – Kałków – Cząstków – Podchełmie – Nowa Słupia – Zagościniec (skrzyżowanie z droga nr 74) – Stara Zbelutka – Niedźwiedź – Bogoria –Jurkowice – Sulisławice – Osiek – Niekrasów – Strzegom – Rytwiany – Wojnów – Beszowa – Zborówek – Pacanów – Wójcza – Zborów – Solec-Zdrój – Wiślica – Chroberz – Młodzawy Małe – Pińczów –Lipnik – Piotrkowice – Maleszowa – Morawica – Suków – Mójcza – Kielce

 

Kolor szlaku: żółty; znaki standardowe, na których umieszczono logo szlaku: zarys kościoła

Szlak „Miejsca Mocy” o charakterze religijno-pielgrzymkowym, tworzy zamkniętą pętlę, której początek i koniec umiejscowiono w Kielcach. Na trasie znalazły się miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne obiekty sakralne w Województwie świętokrzyskim. Szlak został tak opracowany, aby w jak najmniejszym stopniu przebiegał drogami o dużym natężeniu ruchu samochodowego, a przede wszystkim prowadził drogami powiatowymi i gminnymi. Na trasie spotkamy również drogi szutrowe, gruntowe i polne. Przejechanie całości szlaku zajmie ok. 10 dni (zakładając, że dzienny dystans to ok. 60 km).

W obszarze gminy Chęciny szlak rowerowy Miejsca Mocy przebiega od okolic Rezerwatu Góra Miedzianka w kierunku południowym do Bolmina Milechowy. Następnie zmienia kierunek na południowy-wschód i prowadzi do kościoła parafialnego w Bolminie. Za tym obiektem zmienia się kierunek trasy na zachód, północny-zachód i prowadzi do Małogoszcza.

Chęciny - Polichno - Miedzianka

Długość: 11,5 km

Trasa: Chęciny Pl. Żeromskiego (Dolny Rynek) - Skiby - Gościniec - Polichno - Charężów - Miedzianka

Kolor: zielony

Joanna Gruszczyńska, CITiH Niemczówka
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Powrót do góry
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
tel.: +48.(41)3151006, fax: +48.(41)3151085, email: gmina@checiny.pl, http://checiny.pl
NIP: 959-082-88-67 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
NIP: 959-16-72-746 Gmina Chęciny
Copyright © 2013 Gmina Chęciny
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x